Kuidas valida õige biokeemiline analüsaator

Biokeemia analüsaatoreid, tuntud ka kui kliinilise keemia analüsaatoreid, kasutatakse metaboliitide mõõtmiseks bioloogilistes proovides, nagu veri või uriin.Nende vedelike uurimine võimaldab diagnoosida paljusid haigusi.Sellise analüsaatori kasutamise näide on uriini kreatiniini mõõtmine, et hinnata neeru filtreerimisvõimet.
Biokeemilise analüsaatori valimisel on oluline arvestada, kas on vaja analüüsi automatiseerimist, reaktiivide spetsiifilisust ja mõõtmise täpsuse taset.Samuti on oluline arvestada avastamismahtu (maksimaalne samaaegselt analüüsitud proovide arv).

Millist mõõtmistehnikat kasutab biokeemiline analüsaator?

On mitmeid analüütilisi mõõtmismeetodeid.Neid saab jagada kahte kategooriasse:

Optiline tehnika:
Kolorimeetria: see on kõige sagedamini kasutatav meetod.Värvireaktsiooni tekitamiseks segage proov sobiva reagendiga.Analüüdi kontsentratsioon määrab saadud värvi intensiivsuse.
Fotomeetria: valgusallikas projitseeritakse proovile sobiva lainepikkusega, samal ajal kui proovi teisele küljele paigutatud fotodetektor mõõdab valguse neeldumist.See on otseselt seotud analüüdi kontsentratsiooniga proovis.Siin on mitu põhimõtet: neeldumine (keskkonna võime neelata valgust), hägusus (mis mõõdab vedelas keskkonnas suspendeeritud aine tekitatud hägusust), fluorestsents (valguse hulk, mille aine neelab ühel lainepikkusel ja kiirgab teisel lainepikkusel ).

Elektrokeemilised tehnikad:
Otsene potentsiomeetria: ioonselektiivseid elektroode (ISE) kasutatakse laialdaselt, peamiselt ioonide hulga määramiseks proovides.Meetod töötati välja naatriumi, kaaliumi, kloriidi ja liitiumioonide määramiseks.Iooniselektiivne elektrood on andur, mis on võimeline määrama ioonide kontsentratsiooni lahuses, mõõtes ioonselektiivmembraani läbivat voolu.
Kaudne potentsiomeetria: see meetod kasutab ka ioonselektiivset elektroodi.See võimaldab teha suurt hulka analüüse ja seda kasutatakse kõige sagedamini tsentraliseeritud laborites.Erinevalt otsesest potentsiomeetriast nõuab see tulemuste väljendamiseks eellahjendust, väljendatuna molaarsuses.
Biokeemilised analüsaatorid võivad pakkuda mitmeid mõõtmispõhimõtteid.

Millised võimalused on biokeemiliste analüsaatorite jaoks saadaval?

Mõned mudelid pakuvad laiemat analüüsitüüpide valikut kui tavalised analüsaatorid.Neid saab kasutada sellistes eriteadmiste valdkondades nagu immunoloogia, endokrinoloogia, toksikoloogia ja onkoloogia.Turul on mudeleid, mis võimaldavad analüüsida kuni 100 tüüpi.Töövoo optimeerimiseks on olemas ka süsteemid kliinilise keemia ja immuunanalüüsi proovide samaaegseks töötlemiseks.Nii ei ole vaja proove erinevate moodulite vahel töödelda.

uudised2


Postitusaeg: juuni-02-2022
: